Privacy policy

Vitale voeding

home page

U bevindt zich hier:  nederlands » home » vitale voeding » »

Westers
De moderne Westerse voedingsleer is gebaseerd op biochemie. Zij gaat uit van materialistisch en reductionistisch denken. Zij richt zich specifiek op microprocessen zoals de werking van voedingstoffen en de spijsvertering bekeken op celniveau.
Deze benadering en de informatie die het oplevert zijn een waardevolle aanvulling als ze benut wordt binnen een holistische visie.

Natuur
Met zijn bio-energetische inzichten levert de natuurvoedingsleer een cruciale bijdrage door de vitaliteit van volwaardig, zuiver voedsel te definiëren.
Ook wijst de natuurvoedingsleer op de verbinding van de consument met zijn omgeving, het milieu.

Sterke kanten = zoeken naar voordelen
Deze verschillende benaderingen hebben allemaal hun sterke en zwakke kanten.
Maar sámen maken ze een voedingswijze mogelijk die zowel preventief (voorkomend) als curatief (genezend) werkt en die mens en milieu spaart.
De combinatie levert sprankelende nieuwe inzichten en een krachtig werkzame therapie op, die uitgaat van onze culturele en actuele situatie.


« Vorige