Privacy policy

Vitale voeding

home page

U bevindt zich hier:  nederlands » home » vitale voeding »

Een vitale voedingsvisie

Gebaseerd op traditionele Chinese voedingsleer, moderne Westerse concepten van voeding en Natuurvoedingsleer, is de vitale voedingsvisie een prachtig levenspad voor degenen die verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en deze willen beïnvloeden.

Een totaalbeeld
Bewustwording, sociale uitwisseling, een combinatie van voldoende beweging en rust, én een volledige ademhaling ... samen zijn deze de basis van welzijn.
Dit 'pakket' levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van gezondheid en de genezing van ziekten - ofwel, vanuit TCG gezien: onbalans.
Maar nog belangrijker is dat iedereen ZELF door middel van voeding aan zijn eigen WELZIJN én dat van zijn directe omgeving kan werken.

Chinees
De traditionele Chinese voedingsleer geeft een heldere en unieke energetische beschrijving van voedsel en vertering.
Ze kent een ervaringsgerichte benadering waarin de mens in zijn uitwisseling met de omgeving centraal staat. Ook kenmerkend is de individuele diagnostiek die uit gaat van:

  • constitutie
  • conditie
  • levensomstandigheden

... én dat geeft meteen inzicht in de lichamelijke en geestelijke situatie en mogelijkheden.